KADA DO?I ?
Tijekom cijelog dana. Svakog dana. Subotom i nedjeljom posebice. Dolaze ujutro,
dopodne, u podne, popodne, uve?er. U svako godi?nje doba ovdje je druga?ije, ali
uvijek lijepo i udobno. Dolaze zimi da se nau?ivaju snje?nih bjelina pitomog
okoli?a;  dolaze s prolje?a da se nau?ivaju svje?ine okolnih ?uma; sti?u u ljeto te se
opijaju mirisima s cvjetnih vrtova , livada i mirisnih sjenoko?a;  navra?aju  u jesen
pa si o?i i du?u o?araju rasko?nim bojama samoborskih krajobraza. Ovdje je
ljepota uvijek na domak srcu - samo treba po?eljeti i do?i. Kad god navrate svi su
dobrodo?li.
 
GPS kordinate
45?49'09.9"N 15?40'42.9"E
Kako do Grgosove ?pilje
MAPA DO GRGOSOVE ?PILJE

ZA SVAKU PRIGODU - PRAVI IZBOR
Odabrano mjesto za poslovne susrete, objede i ve?ere
Primjereno mjesto za obiteljska blagovanja
Prikladno mjesto za proslave imendana, ro?endana, sve?anosti krstitki, krizme,
svadbe i pirova

GRGOSOVA GLASOVITA

V belem svetu i pri nami
si se klin?e zi ?piljama.
Gde god kak?na jama pukne
svet mam be?i pak polukne.

I kaj? Nikaj! Se te lukne
tak, tak. ?uple, a ni jena
niti blizu, niti sena...
?pilji Grgos spod kolena.

V SANOBOR SU BADAF I?LI
?E SU ?PILJU ZAOBI?LI.
PLANINARSKU SLEDI OVU:
PELA V ?PILJU GRGOSOVU.

Pravi?no se z njome spin?i,
mlaj?a vre i sestru ima.
Ampak zutra, a pozutra?
Kaj lepote bu jo? nutra.

Dojti sim ne treba znaka
Otpri avto, dihni zraka,
samo okol pomiri?i:
ko?ta mami, vino di?i.

Kaj Postonja? Kaj to zna?i?
Kaj je ve?a i starej?a?
Grgos ?pilja kakti puca
je i mlaj?a, je i lep?a.
ZA?TO POSJETITI ?
Jasno, ne samo poradi prekrasnoga okoli?a, ve? zbog doma?eg ugo?aja, topline u
ovom prostoru. Bilo da je je rije? o zatvorenom dijelu ili prostranom vanjskom.
Iskusni, znalci bi rekli: ima tu "doma?ega ?tiha"! To?no. Ljubazna podvorba,
svakovrsna, vrsna ponuda jela i pi?a  kojima se oko raduje, a nepcima ?uti slast.
Ovdje se u?iva u ?a?ici omiljenog pi?a uz "?a?icu" prijateljskog razgovora. Ovdje
se istinski  blaguje i objed i ve?era. Ovdje se svatko osje?a kao da je u domu s
prijateljima kod prijatelja. Ovdje se gosta srda?no do?eka, s rado??u podvori,
svemu dobrom udovolji. Stoga je svima uvijek na radost i u slast! Bilo Vam u
slast! Ovdje je dolazak svakoga gosta doma?inu i radost i ?ast.
TKO NAVRA?A?   
Prije svega svaki onaj tko je ovdje bar jednom svratio.Dolaze mladi i odrasli,
sami, ili s prijateljima, dolaze obitelji. Dolaze poslovni ljudi dogovoriti suradnju,
proslaviti uspje?no obavljen posao. Navra?aju doma?i i strani gosti sa svih strana
jer su za ovo mjesto ?uli, jer im ga je netko preporu?io, no jedno je zajedni?ko svim
posjetiteljima - tko je jednom do?ao uvijek se amo sa zadovoljstvom vra?a i sve
?e??e navra?a. Navra?aju djeca iz vrti?a i ?kole da bi ovdje, kao u bogatom
botani?kom vrtu, otkrili rasko? cvije?a, od prolje?a do jeseni razgledali ?piljske
krasotice, divili se i nau?ili. Dolaze amo planinari,  mlade?, odrasli.
Ovdje su uistinu svi dobrodo?li!

DOBRODO?LI U GOSTIONICU KOD ?PILJE
Copyright C 2015 by www.snimanje.hr  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@snimanje.hr